Mijn naam is Lizanne Boer, moeder van Mila (8) en medeoprichter van deze stichting.

Lizanne Boer met dochter

Vanaf het moment dat ik moeder ben geworden, ging er een hele nieuwe wereld voor mij open. In positieve-, maar helaas ook in negatieve zin. Ik merkte dat deze nieuwe ervaring mij erg onzeker maakte en nam daardoor elk advies in overweging. Door schade en schande kwam ik tot de ontdekking dat er veel tegenstrijdige informatie in omloop is, en er veel kinderproducten worden verkocht die niet aan de juiste veiligheidseisen voldoen. Ook waar het gaat om de bescherming van je kind tegen de zon.

Ondertussen kreeg ik in 2011 de diagnose van een melanoom. Dit is een agressieve vorm van huidkanker. Gelukkig bleek al snel dat er geen verspreiding van kankercellen had plaatsgevonden. Ik werd schoon verklaard, maar de angst voor herhaling hierop als mogelijk gevolg van te veel zon, te veel verbranden en te weinig zonbescherming in mijn jonge jaren, bleef mij achtervolgen.

Deze ervaring heeft mij geleerd hoe belangrijk de juiste bescherming van je kind tegen de zon is. Vandaag de dag zijn wij hier ook meer bewust van en hebben wij een grote diversiteit aan producten in zonbescherming voor baby's en kleine kinderen. Uit bescherming voor mijn dochter ben ik mij meer gaan verdiepen in de kwaliteit van deze producten.  

Elk jaar rond de zomermaanden is oververhitting bij kinderen een hot topic, en wordt de consument aangeraden wat wel of niet kan helpen ter bescherming. In samenwerking met een fabrikant uit mijn naaste omgeving heb ik het initiatief genomen om de diverse merken nader te laten onderzoeken door TÜV Nederland. De resultaten van deze onderzoeken zijn zodanig alarmerend dat ik mij als ouder genoodzaakt voel om andere ouders hierover te informeren. Daarnaast zie ik het als mijn plicht om meerdere foutieve informatie en producten bloot te leggen en ouders de juiste informatie te bieden die zij nodig hebben om een veilige omgeving voor hun kind te creëren.